Władze

Prezes: Agnieszka Wijata (tel: 887720408)

Wiceprezes: Olga Saganowska

Wiceprezes: Monika Szawatkowska

Skarbnik: Patrycja Trojan

Pan Mirosław Urbaczewski, Wiceprezes Stowarzyszenia, został ustanowiony – za wyjątkowe zasługi na rzecz stowarzyszenia – Członkiem Honorowym w dniu 30 czerwca 2017 na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.