Harmonogram posiedzeń Stowarzyszenia i plan pracy w 2017r
Posted on: 8 grudnia 2016, by : Mirosław Urbaczewski

DIGITAL CAMERA

Najbliższe terminy spotkań stowarzyszenia w 2017r.:

16 styczeń – Zebranie Zarządu

13 luty – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

3 kwiecień – Zebranie Zarządu

5 czerwiec – Zebranie Zarządu

30 czerwca – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

7 sierpień – Zebranie Zarządu

22 listopada – Zebranie Zarządu

PLAN NAJBLIŻSZYCH DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA „DZIECIĘCA OSTOJA”

Główny celem naszych działań na rok 2017 jest wspieranie rozwoju fizycznego, psychospołecznego oraz zainteresowań dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. W nadchodzącym nowym roku chcielibyśmy poszerzyć zainteresowania naszych podopiecznych i innych osób, którzy mieszkają w naszej okolicy. Pokazać alternatywne, aktywne sposoby spędzania wolnego czasu. Ponadto poszerzyć wiedzę rodziców oraz innych osób dorosłych na temat wychowania.

Zaplanowaliśmy między innymi:

  1. Bieg charytatywny na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych powiatu bydgoskiego (realizacja marzec/kwiecień).
  2. Przygotowanie dnia dziecka na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Trzemiętowie (realizacja 1 czerwiec).
  3. Warsztaty dla rodziców (realizacja październik).
  4. Konferencja (realizacja wrzesień).
  5. Spotkania dotyczące interwencji kryzysowej (tel. 112) (realizacja marzec/kwiecień).
  6. Spływ kajakowy – zawody wędkarskie (realizacja wakacje).
  7. Rajdy piesze (realizacja wakacje).
  8. Warsztaty kulinarne przy współpracy stowarzyszenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych powiatu bydgoskiego.